CGM48 ประกาศเซ็มบัตสึซิงเกิ้ลแรก – Chiang Mai 106

เซ็มบัตสึซิงเกิ้ลแรกของ CGM48 ได้แก่

1. Angel CGM48
2. Kaiwan CGM48
3. Pepo CGM48
4. Nena CGM48
5. Milk CGM48
6. Nenie CGM48
7. Ping CGM48
8. Parima CGM48
9. Sita CGM48 (Center Position)
10. Izurina CGM48
11. Kaning CGM48
12. Marmink CGM48
13. Punch CGM48
14. Meen CGM48
15. Fortune CGM48
16. Aom CGM48

ใช้ชื่อซิงเกิ้ลว่า “Chiang Mai 106” ปัจจุบันประกาศรายชื่อเพลงประจำซิงเกิ้ลออกมาแล้ว 2 เพลง ได้แก่
1.Chiang Mai 106
2.CGM48 (เจียงใหม่48)
3.รอประกาศ

Chiang Mai 106 แปลไทยมาจากเพลง Max Toki 315 Gou ของ NGT48 วงประจำจังหวัดนีงาตะ ชื่อเพลงมีที่มาจากชื่อเรียกรถไฟชินคันเซนที่วิ่งจากโตเกียวไปถึงนีงาตะ โดย CGM48 ได้ดัดแปลงมาใช้เลข 106 สื่อถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ซึ่งเป็นถนนที่มีปลายทางสิ้นสุด ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเอง

REF

Avatar

กาย | ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Charcoal