Netflix

Million Yen Women หญิงปริศนา ฆาตกรรม คำหลอกลวง

“คุณจะยอมไหม ถ้ามีหญิงแปลกหน้ามาขออยู่ด้วย แลกกับเงิน 1 ล้านเยน?” ไม่มีเหตุผล ไร้คำอธิบาย เมื่อหญิงแปลกหน้า 5 คนมาขออาศัยร่วมชายคาเดียวกับหนุ่มนักเขียนนิยายไส้แห้ง แลกกับการจ่ายค่าเช่าห้องคนละ 1…